Arbeidsmigrant en nog geen coronavaccin gehad?


Wij helpen je graag!

In Nederland wordt volop gevaccineerd tegen het coronavirus. Ook voor arbeidsmigranten die langer dan 4 weken in Nederland verblijven zijn vaccins beschikbaar.

 

Hoe kan ik een coronavaccin krijgen?

Dat ligt eraan hoe je bent ingeschreven bij aankomst in Nederland. Heb je registratie in het RNI (Registratie Niet-Ingezetenen):

1. MET e-mailadres

Ingeschreven in het RNI én een e-mailadres opgegeven? Dan ontvang je van de overheid een digitale nieuwsbrief. Hierin staat vermeld wanneer je een afspraak kunt maken en hoe je dit kunt doen.

 

2. ZONDER e-mailadres

Ingeschreven in het RNI maar géén e-mailadres doorgegeven? dan heb je de volgende opties:

  • Je kunt zelf een afspraak maken via de GGD op telefoonnummer: +31 (0)800 700.
  • Als je een DigiD hebt, kun je ook online een afspraak maken op https://rijksvaccinatieprogramma.nl/afspraak-maken-voor-vaccinatie
  • Kom je er niet uit? Geen probleem! Neem contact op met jouw accountmanager van Bergland Uitzendbureau en zij helpen je verder met je vaccinatie.

Belangrijk: houd wel je BSN-nummer bij de hand.


------------------------------------------------------------------------

 

Labor migrant and haven’t had a corona vaccine yet?

We are happy to help you!

The Netherlands is working hard on getting people vaccinated against the corona virus. Vaccines are also available for labor migrants who stay in the Netherlands for more than 4 weeks.

 

How can I get a corona vaccine?

That depends on how you are registered in the Netherland upon arrival. Do you have a registration in the RNI (Registration Non-Residents):

  1. WITH e-mail address

Did you register and provide an e-mail address? Then you will receive a digital newsletter from the government. This newsletter states when and how you can make an appointment to get your vaccination.

 

  1. WITHOUT e-mail address

Did you register without providing an e-mail address? You have following options to get vaccinated:

  • Please make an appointment via the GGD on phone number +31 (0)800 700.
  • If you have a DigiD, you can also make an appointment online at https://rijksvaccinatieprogramma.nl/afspraak-maken-voor-vaccinatie
  • Are you stuck and don’t know what to do? No problem! Please get in touch with hour account manager of Bergland Uitzendbureau end they will help you get your vaccination.

 

Important: keep your citizen service number to hand.